Hotline: 096 260 2559
 Sát hạch
Bài 4: Qua vệt bánh xe, đường hẹp vuông góc (Phần ...
Các bước thực hiện: - Lái xe để bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng của hình vệt bánh xe. - Lái xe qua đường hẹp vuông góc trong vùng giới hạn của ...
Bài 3: Dừng và khởi hành xe ngang dốc (Đề-pa lên dốc) (Phần II - Thực hành)
Bài 2: Nhường đường cho người đi bộ (Phần II - Thực hành)
Bài 1: Xuất phát (Phần II - Thực hành)